Schoolproject

 

Up
Foto's
Tekeningen
Prijsuitreiking

De Tafelronde 131 De Langhstraet heeft in juni 2003 besloten om middels een speciaal project de bouw van een school in China te verwezenlijken. Middels persoonlijke contacten bleek dat er in China behoefte is aan de verbetering van de onderwijsmiddelen en –mogelijkheden. Over het project in China volgt hierna nog meer.

OPROEP

In januari ga ik samen met medetafelaar Stef van Bladel naar China om aldaar een cheque af te geven.
Tot 24 december 2004 hebben we 26.970 euro bij elkaar weten te verzamelen.

Giften kunnen nog steeds worden overgemaakt
op bankrekeningnummer 2254.14.279
t.n.v. Stichting Fundraising "De Langhstraet"
o.v.v. "Chinaproject"

Ik hoop dat ook U alsnog bereid bent een gift te plaatsen zodat we de kinderen in China kunnen helpen. U kunt ons ook helpen door Kerstkaarten te kopen: kerstkaartenbestellen.

Tekenwedstrijd

Het project houdt nu eenmaal in dat het geld verzameld moet worden. In dat kader werd het plan opgevat om middels een Kerstkaartenactie, de verkoop van Kerstkaarten door heel Nederland, opbrengsten te genereren die vervolgens aangewend kunnen worden voor de bouw van deze school.

In die lijn verder doordenkend, leek het ons een goed idee om die kaarten niet zelf te ontwerpen, maar deze door kinderen tot stand te laten komen. Op die wijze wordt een band geschapen tussen de kinderen hier en aan de andere kant van de wereld, waar een school nog niet zo vanzelfsprekend is. Daarmee zien wij tevens een andere rol van de Tafelronde vervuld, het bijdragen aan het maatschappelijk welzijn hier en in elders in de wereld (in casu) China.

Om nu aan die activiteit ook voor de kinderen iets extra mee te geven, is aan de beste twintig tekeningen een prijs verbonden. Deze tekeningen worden vervolgens op kerstkaarten afgedrukt en in boxen door heel Nederland verspreid. De retailprijs voor een box met 20 kaarten bedraagt 3,95 euro. Een deskundige jury heeft de beste twintig tekeningen uitgekozen en de officiële prijsuitreiking heeft inmiddels plaats gevonden. De Chinese Ambassadrice, Xue Hanqin, heeft de kinderen namens de Chinese Staat bedankt voor hun inzet.

RT131_brdb_20040306.jpg (304176 bytes)

 

Planning

Omdat het natuurlijk het makkelijkste is als kinderen de tekeningen tijdens de Kersttijd maken, dan heerst immers de Kerstsfeer, diende rond de Kerstperiode de tekenwedstrijd plaats te hebben. Om die reden werden vanaf 8 december 2003 bij de deelnemende scholen tekenwedstrijdformulieren afgeleverd. Deze formulieren werden dan weer begin januari 2004 door ons opgehaald.

De bij dit project benaderde clusters/scholen zijn:
-          Stichting Katholieke Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk
-          Stichting P.C. de basis
-          De Regenboog
-          Openbaar Onderwijs Waalwijk
-          Stichting Vaart en Duin
-          Stichting Scala
-          Montessori school De Wiek

Nadat de formulieren waren afgegeven was het aan de scholen om de tekenwedstrijd in te passen in het lesprogramma. Daarin wilden wij als Tafelronde niet treden. Wel zijn wij steeds bereid om daar waar gewenst tekst en uitleg te komen geven over dit project en de wijze waarop het één en ander tot stand is gekomen. Enkele scholen hebben daar ook gebruikt van gemaakt en in de school hebben we uitleg gegeven aan de leerlingen. Uiteraard kunnen alle vragen worden gesteld en wij zullen ons best doen om die zo goed mogelijk te beantwoorden. Eventuele verzoeken en suggesties zullen allen ter harte worden genomen. Ook na de tekenwedstrijd houden wij de betrokken scholen over het verdere verloop van deze activiteit op de hoogte, zodat ook duidelijk wordt wat het allemaal oplevert.

In juni 2004 zijn we begonnen met het laten drukken van de Kerstkaarten, nadat we eerst een bedrijf hadden gevonden dat zich garant wilde stellen voor de daarmee gemoeide kosten en we met diverse drukkerijen de beste prijs hebben uitonderhandeld. Vanaf augustus 2004 zijn we begonnen met het benaderen van een aantal sponsoren om het leeuwedeel van de kaarten zo aan de man te krijgen. Vodafone maar ook enkele andere kleinere bedrijven hebben zo hun bijdrage geleverd. Daarna konden we in okotber beginnen met de losse verkoop en is een nieuw collectors item ontstaan.

In januari 2005 maken we de (eerste) balans op. In januari 2005 zal een cheque worden overhandigd aan de Chinese school. We hopen dan ook te realiseren dat een feedback komt van de Chinese school naar de Nederlandse scholen die bij dit project al betrokken zijn geweest en wellicht periodiek contacten kunnen gaan onderhouden.

Kaarten   bestellen

Iedereen (ook particulieren) kan rechtstreeks bij ons een bestelling doen (chinaproject@collet.nu). De boxen met 20 kaarten (3,95 euro per box, inclusief BTW) kunnen in Waalwijk worden opgehaald, of verzonden onder rembours of bij grotere bestellingen zelfs worden bezorgd op het door U opgegeven adres. U hoeft enkel een email te sturen met het aantal boxen dat U wenst, en op welk adres dat bezorgd moet worden en uiteraard het totaal bedrag storten op onze rekening: 2254.14.279 t.n.v. Stichting Fundraising "De Langhstraet" o.v.v. Uw naam, adres en aantal boxen dat U wenst.

De school

Doordat zowel de locale autoriteiten enthousiast reageerden op onze eerste contacten en de Chinese nationale overheid, mede door bemiddeling van de Chinese Ambassade, al haar medewerking heeft toegezegd, komen wij in de unieke gelegenheid om in de anders zo besloten Chinese gemeenschap een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen, meer in het bijzonder de scholing van deze kinderen.

Ondanks de nieuwe ontwikkelingen die China sinds 1980 naar de 21e eeuw moeten brengen, en de sterk groeiende economie, moet er nog veel gebeuren, zeker op het platteland. Daarbij zijn de grote afstanden tussen de huizen onderling, maar ook tussen de verschillende dorpjes een groot probleem. Een school in China heeft daarom zeker in dit soort gebieden alleen maar zin als daarbij tevens een slaapgelegenheid wordt gebouwd, een internaat. Het onderhouden van de gebouwen en het vinden en financieren van leerkrachten is niet zo’n probleem, mede omdat arbeidskrachten naar verhouding veel goedkoper zijn.

De school ligt in de Yunnan provincie, één van de armste provincies van China. In het zuiden van deze provincie, tegen de grens met Vietnam, ligt het Jinping district, nabij de Honghe rivier. In dit district ligt het Lao Ji Zhai administratief gebied met een totale oppervlakte van 328 km2. In dat gebied wonen ruim 24.000 mensen in zeven dorpen.

Er is slechts één school waar nu 358 leerlingen naar toe kunnen. De bedoeling is dat er plaats komt voor 900 tot 1200 leerlingen. Om dat mogelijk te maken moet er een multifunctioneel schoolgebouw bijkomen en tevens extra slaapruimtes gebouwd worden. (zie ook bijgevoegd pdf-bestand, met daarin een vertaalde versie van het chinees projectvoorstel, informatie/chinainfo/schoolproject.pdf)

Men verwacht voor de bouw hiervan circa 75.000 euro nodig te hebben. Met de verkoop van de Kerstkaarten hopen wij hier grotendeels invulling aan te kunnen geven. Omdat de lokale overheden hebben toegezegd de rest te zullen betalen, kan hiermee de school worden gerealiseerd.

Informatie

Om nu nog beter te worden geïnformeerd over dit project en de algehele situatie van kinderen in China, ging in december een kleine delegatie reeds naar China om aldaar de locatie van de school te bezoeken, maar ook om te gaan praten met de locale autoriteiten en het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er is tevens overlegd met de medewerker ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse Ambassade, met UNICEF, met de NGO "Save the Children" en de Chinese tegenhanger daarvan "China Children and Teenagers' Fund". Daarnaast zijn diverse andere projecten bezocht zodat ook de impact van dit soort projecten kan worden bekeken en voor de toekomst mogelijk nog meer gelijkaardige projecten gesteund kunnen worden. Uiteraard is ook kritisch geluisterd naar alles wat de diverse partijen is gezegd, zodat voldoende informatie is verkregen om dit schoolproject de grootst mogelijke kans van slagen te geven.

Alle reeds beschikbare informatie en nog te verzamelen informatie delen wij graag met anderen. Indien daartoe behoefte bestaat kunnen wij nadere toelichting verschaffen. Daartoe kan steeds met ons, de Tafelronde 131 De Langhstraet, contact worden opgenomen.

Tafelronde 131 De Langhstraet maakt deel uit van De Nederlandsche Tafelronde. De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

1.          Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
2.         Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
3.         Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
4.         Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

De voorzitter van de Tafelronde 131 De Langhstraet is Hans Kleijngeld en onze fundraisingcommissie bestaat uit:
Michel Collet (voorzitter), Sander van de Zande, Stef van Bladel, Michael Hulscher, Robert de Wildt en Bas Speekenbrink.

Overige ingekomen stukken aan informatie:

9 december 2003: nadere informatie Chinees Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de hand van schriftelijk gestelde vragen (informatie/chinainfo/mofainfo20031209.pdf)

"Information requested:
1. Data about the amount of schools in some specific poorer areas in comparison with it is in richer areas, how the system works, how does Chinese select and place students;
2. What happens to the children who are at the age of schooling in case there is not enough space, so people here understand that giving money is useful.
3. Data about children welfare institutes, streetchildren protection centre and how it is determined if a child should be protected or not.

4. Information about areas in China that is still in need of money to build schools and carecentres, so Dutch people can know where and how much more we can do. This kind of information is relevant for organisations that would like to make the long-term plans."

Krantenartikel in het weekblad de Maasroute:

rt131_maasroute20040318_voorpag.jpg (66237 bytes)

rt131_maasroute20040318.jpg (451626 bytes)