NEW

 

Up

Op de afzonderlijke informatiepagina's wordt een datum van laatste aanpassing geplaatst. Hierdoor wordt het makkelijker om te zien of er sinds het laatste bezoek nog iets gewijzigd is.
Hieronder worden de laatste wijzigingen in chronologische volgorde bijgehouden, zodat ook in een oogopslag duidelijk kan worden waar wat wanneer gewijzigd is sinds Uw laatste bezoek aan deze site.

6 juli 2005: Uitspraak van Europees Hof toegevoegd, Nederland wordt veroordeeld in asielzaak ehrm.htm.
5 juli 2005: Onderzoek in China, verbeterde methode en toelichting formulie.htm.
Vereisten voor een Laissez-passer voor China toegevoegd informat.htm.
Uitspraak Rb Arnhem 1 juli 2005 ivm onderzoek KMar Iraanse documenten toegevoegd.
27 juni 2005: Uitspraak Rb Breda toegevoegd. Motiveringseis en hoorplicht. Betreft verblijf bij ouders. Geen
mvv, kan niet, want geen hukou meer. IND moet motiveren waarom meer bewijs gevergd wordt.
16 juni 2005: Brief ivm beschikking conform Minister bij in NL achtergelaten jonge kinderen (22Kb,   pdf)
Brief van vertouwensartsen kindermishandeling voor algemeen pardon (ptss.htm)
30 mei 2005: Enkele stukken over leeftijdsonderzoek toegevoegd (informatie.htm)
Kopie van Chinees briefgeld toegevoegd ivm gebruik ander dan Chinees schrift in China.
24 mei 2005: Uitspraak Rechtbank Arnhem 24 mei 2005 ivm Oeigoeren en ambtsbericht 2004 toegevoegd.
22 mei 2005: Beschikking asielstatus Oeigoeren toegevoegd (china.htm), samen met relevante informatie.
Uitspraak Rechtbank Amsterdam (ivm 1F vs 3 EVRM motiveringseis, uitsprak.htm)
Beschikking asielstatus Tibetaan toegevoegd, zie ook 7 maart.
9 mei 2005: Uitspraak ABRS d.d. 29 april 2005 toegevoegd, art. 3.52 Vb en 8 EVRM (bij ex-AMA).
5 mei 2005: Lijst vreemdelingrechtelijke advocaten algehele update afgerond.
22 april 2005: Twee uitspraken over Chinese minderjarigen met kinderen 2-3-04 en 24-12-04.
Uitspraak Rechtbank over "aangepaste" documenten (uitsprak.htm).
Uitspraak Afdeling over toepassing 83 Vw en 4:6 Awb (uitsprak.htm).
Update lijst asieladvocaten en -juristen in Nederland.
7 maart 2005: Twee uitspraken ivm Tibetanen toegevoegd en één beschikking IND statusverlening 3 EVRM.
Uitspraak ivm betalen smeergeld voor verkrijgen status toegevoegd (uitsprak.htm)
Oude uitspraak 25 maart 2004 toegevoegd, mvv-vereiste China verblijf bij voogdes, opvang.
24 februari 2005: Uitspraak Rechtbank Zutphen toegevoegd: toegankelijkheid medische voorzieningen in China
Uitspraak Rechtbank Alkmaar: terugkeer oeigoeren volgens ambtsbericht niet zonder gevaar
Uitspraak Afdeling ivm COA als instantie voor opvang bij interim measure (ehrm.htm).
13 februari 2005: Zonder bevredigende opvang, geen uitzetting, volgens de IND, zie china.htm
9 februari 2005: Vluchtelingenstatus chinese vrouw na uitspraak Rb van 16 december 2004, zie uitsprak1.htm
8 februari 2005: Diverse aanvullingen in uitspraken toegevoegd, relevante uitspraken die vaak nog niet in mijn
bezit waren, maar via JV en NAV mij wel bekend zijn geworden (incl. vindplaats)
Enkele artikelen China, weeskinderen en Tibet toegevoegd, zie informat.htm.
2 februari 2005: Uitspraak Rb Arnhem 5 januari 2005, Ambtsbericht en relaas, nieuwe feiten en omstandigheden
Uitspraak Rb Assen 17 december 2004, Ambtsbericht, nieuwe feiten en omstandigheden (Tibet)
IND beslissing 4 januari 2005, art. 29 lid 1 sub b status, psychische handicap, minuut
7 januari 2005: Uitspraak Rb 19 april 2000, roze brillen en werkinstructie 113 als nieuw feit.
Informatie over rechten van (buitenlandse) kinderen, zonder hukou, zie informat.htm
Kopie van ID-document, volledig hukouboekje, diploma en dagvaarding (zelfde pagina)
24 december 2004: Oproep om Chinese schoolkinderen te helpen: schoolpr.htm
23 december 2004: Uitspraak Rb 16 december 2004, Falun Gong, aannemelijkheid, motiveringsgebrek.
16 december 2004: Uitspraak Rb 7 december 2004, IVRK geeft IND inspanningsplicht om vader te zoeken.
Uitspraak Rb 13 december 2004, hoorplicht geschonden, ouders Falung Gong van belang.
Lijst van asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten en -juristen wordt bijgewerkt.
16 november 2004: Uitspraak ABRS 15 november 2004 toegevoegd met commentaar (Chinese AMV)
Hoger beroep vreemdeling gegrond, hoorplicht geschonden, artikel 8 EVRM te snel gepasseerd
21 september 2004: Ambtsberichten China 1995, 1998 en 2004 toegevoegd. Hiermee is het overzicht compleet.
Beslissing IND, alsnog VV voortgezet verblijf aan Chinese ex-AMA (china.htm).
Derde contra-expertise, conclusie wederom: ambtsbericht onvolledig (china.htm).
17 september 2004: Foto's en illustraties toegevoegd van reis 5 en 6.
13 september 2004: Enkele kleine aanpassingen inclusief nieuw Onderzoeksformulier China aangebracht.
Tweede contra-expertise met nader bewijs onderbouwd, pagina aangepast (china.htm).
8 augustus 2004: Uitspraak ABRS 11 juni 2004 toegevoegd met commentaar (opvang in China)
4 augustus 2004: Uitspraken over adequate opvang Angola en Soedan (inclusief taalanalyse) toegevoegd.
Korte uitspraak EHRM van 8 juli 2004 toegevoegd, inadmissable in eigen schuld-zaak.
27 juli 2004: Nog een contra-expertise individueel ambtsbericht toegevoegd, Zhejiang provincie.
Bericht van het Ministerie van Volksgezondheid ivm geboortebewijzen en afgifte ervan.
23 juli 2004: Uitspraak Rb Den Bosch (13-2-04), 3 EVRM bij in NL geboren kind en registratieproblemen.
16 juli 2004: Uitspraak Rechtbank Utrecht (6 juli 2004) inzake minderjarigen uit Mongolië toegevoegd.
14 juli 2004: Enkele nieuwe uitspraken ABRS over China toegevoegd met commentaar.
Uitspraak EHRM inzake Iraanse zaak, met korte toelichting aangaande 4:6 Awb.
Twee uitspraken Rechtbank die gegrond zijn in Chinese AMA-zaken, op hoorplicht.
Reactie COA aangaande recht op opvang bij een rule 39 situatie (in EHRM-zaak).
Twee stukken ivm rechten kinderen (IVRK) en na meerderjarigheid (informatie algemeen).
14 juni 2004: ABRS vernietigt de uitspraak van de MK Rdam zonder te zeggen TBV 1996/1 nu wel of niet
Rb Arnhem 21 april bepaalt dat uitzettings(on)mogelijkheden ook meegenomen moeten worden
Meer informatie over Social Bring Up Fee, Social Compensation Fee, inclusief bedragen.
"14/"-brieven" ook bij Chinezen, een positieve beslissing en een uitspraak in VOVO (Rdam).
3 juni 2004: ABRS zet oude lijn verder, horen is geen noodzaak in AMV-procedure.
Rb Alkmaar 20 april: gegrond, onjuiste beslissing niet te verlengen, maar intrekken mag wel!
ABRS beslist op 10 maart 2004 dat Rechtbank niet over onderzoeksnoodzaak mag oordelen
RB Den Haag en Middelburg zetten nieuwe trends in (zie china.htm)
19 mei 2004: Uitspraak ivm ontbreken adequate opvang in Angola bijgevoegd (zie uitsprak.htm)
Individueel Ambtsbericht China toegevoegd waaruit ook blijkt dat adressen snel veranderen.
13 mei 2004: Twee uitspraken AC-procedures AMV China toegevoegd
Uitspraak Tibetaan toegevoegd met bijhorende A-status verlening
Uitspraak China toegevoegd: humanitair oud TBV 2003/7 en 3.4 Vb (onuitzetbaarheid)
9 mei 2004: Interessante uitspraak toegevoegd ivm driejaren en ind. ambtsberichten (zie uitsprak.htm)
7 mei 2004: Lijst van EHRM, rule 39 beslissingen Somalië, aangevuld tot 10, inclusief de teksten.
Onderzoek in HuJiaMiao op China pagina geplaatst, ivm ingewikkeldheid adresonderzoek
30 april 2004: Aanvullende stukken over situatie in China toegevoegd (zie informat.htm)
Verzet gegrond, AMA-zaken niet eenduidige jurisprudentie, Rb Arnhem uitspraak.
Uitspraak Den Haag (12-3-04) toegevoegd inclusief appelschrift IND
Uitspraak Middelburg (26-3-04) AC-procedure niet geschikt voor afdoening
22 april 2004: Kinderen in NL geboren bij terugkeer naar China ook compensation fee (zie china.htm)
Praktische problemen bij adresonderzoeken in China, enkele voorbeelden toegevoegd.
Afwijzende uitspraak EHRM, van 15 april 2004, niet uitputten nationale rechtsmiddelen.
15 april 2004: Vluchtelingenstatus voor Tibetaan, zie uitspraken, Rb Almelo.
10 april 2004: Aanpassing tekst MK Rotterdam, mede naar aanleiding van appel IND tegen Rb 5-3-2004
6 april 2004: Teksten van diverse Chinese wetten en regelingen opgenomen ter raadpleging
Eigen artikel uit 1993 ivm aanwezigheidsplicht in hoger onderwijs opgenomen (informatie.htm)
2 april 2004: Ontwijkend antwoorden van Nederland inzake opvang bij rule 39 maatregel EHRM
Informatie aangaande het traceren van persoonsgegevens, beginnend met het adres
19 maart 2004: Uitspraak ABRS ivm Chinese AMA's in AC-procedure met commentaar toegevoegd
Nadere toelichting op MK-R'dam zaak gegeven ivm TBV 1996/1 en TBV 2001/33 effect
Contra-expertise toont onjuiste conclusie individueel ambtsbericht aan (china.htm)
Foto's bezoek Chinese Ambassadrice bij prijsuitreiking: www.collet.nu/prijsuit.htm
9/10 maart 2004: Uitspraak Tibetaanse zaak toegevoegd en een krantenknipseloverzicht ivm China.
Vervolg op zaak van 5 februari, Rechtbank Rotterdam, weer gegrond beroep Chinese AMA
5 maart 2004: Tekeningen van Kerstkaartenactie opgenomen: www.collet.nu/tekening.htm
Oude Rb-zaak uit 1996 en recente uitspraak Afdeling (24 febr) opgenomen
2 maart 2004: Verweerschrift in appèlprocedure MK R'dam zaak opgenomen
26 februari 2004: Enkele correcties en aanvullingen in de informatie pagina China aangebracht (ivm TBV's)
24 februari 2004: In de MK-Rotterdam zaak heeft de landsadvocaat hoger beroep ingediend op 17 februari 2004
Dit appèlschrift en een analyse zijn op de MK R'dam pagina opgenomen. Zie ook beleid
Uitspraak d.d. 12 februari 2004 van de MK Rotterdam in de parallelle zaak van 18-9-2003
Tevens twee Tibetaanse zaken, één positief en één negatief toegevoegd aan uitsprakenlijst
19 februari 2004: Enkele uitspraken ABRS en van de Rechtbank toegevoegd ivm horen in bezwaar
Nieuwe ontwikkelingen in EHRM-zaak, aangaande opvangvoorzieningen opgenomen
16 februari 2004: Uitspraak van de Afdeling toegevoegd, oud en nieuw beleid beiden afwijzingsgrond in zich ivm
adequate opvang (22-1-2004). Enkele oudere uitspraken toegevoegd
13 februari 2004: PTSS, afzonderlijke pagina toegevoegd naar aanleiding van uitspraak van ABRS van 12/2/2004
De Afdeling vindt dat onderzoek noch motivering nodig is, vernietigt de uitspraak van de Rb
12 februari 2004: Rechtbank Rotterdam heeft meer vragen over het gevoerde beleid inzake TBV 2001/33
Uitspraak van 5 februari 2004 is toegevoegd bij pagina uitspraken in subdeel China
9 februari 2004: Diverse (oude) documenten aangaande de discussie omtrent Chinese Wezen toegevoegd
Eveneens enkele links toegevoegd naar rapportages HRW en AI
3 februari 2004: Pagina omtrent China aangepast ivm overzichtelijkheid
Recente beschikking oude Chinese zaak toegevoegd, oud driejarenbeleid (WI 113)
29 januari 2004: Beslissing van de MK Rotterdam toegevoegd waaruit nu geconcludeerd kan worden dat het
beleid voor Chinese minderjarigen als onredelijk moet worden bestempeld. Dus geen adequate
opvang? Deze uitspraak met een korte analyse is op een afzonderlijke pagina opgenomen.
Tevens brief van IOM met cijfers van feitelijke verwijderingen naar China toegevoegd
26 januari 2004: Drie beslissingen EHRM, artikel 39, interim maatregel, in lijst van Europese zaken opgenomen.
Drie beslissingen mbt artikel 4:6 Awb, nieuw bewijs, KMar oordeel wel of niet voldoende?
Drie tegenstrijdige uitspraken van Zwolle d.d. 23 januari 2004 staan nu op de pagina
uitspraken: uitsprak.htm. Is het nu wel of niet een novum, origineel document?
19 januari 2004: uitspraak Rb Roermond, 19 november 2003, aangaande frustreren onderzoek en hoorplicht
en enkele uitspraken ABRS toegevoegd (geen algemene rechtsvraag)
14 januari 2004: diverse aanvullende stukken ivm beleid en commentaren toegevoegd op pagina informatie
bij onderdeel China, informat.htm, waaronder emails van Munro, Vermeer, e.a.
13 januari 2004: notitie ChristenUnie fractie Tweede Kamer ivm motie Rouvoet toegevoegd, aangaande
godsdienstvrijheid en Iraanse bekeerlingen, pagina "informatie" herschikt
een oude uitspraak ivm China en werkinstructie 192 toegevoegd (in 1998 geen sprake
van adequate opvang, ondanks hetgeen in ambtsbericht 1998 staat)
2 januari 2004: vier negatieve uitspraken ABRS, één positieve uitspraak van 23 december 2003,
tevens twee positieve beschikkingen IND bij achtergelaten babies, ivm nationaliteitsvraagstuk
12 december 2003: commentaar op drie uitspraken ABRS (10-12-2003),
krantenartikel over wantoestanden bij opvang china toegevoegd
9 december 2003: als lid van de Ronde Tafel 131 De Langhstraet help ik bij een fundraisingproject en
de bouw van een school in China is het goede doel, informatie is toegevoegd
6 december 2003: commentaar op uitspraak ABRS 3-12-2003 (China)
ervaringen met IND tijdens hoorzitting Chinese AMA,
alsmede model appèl (Chinese AMA) aangepast
21 november 2003: twee uitspraken Rechtbank ivm Chinese AMA's toegevoegd (20 mei en 21 oktober 2003)
20 november 2003: uitspraak ABRS 19-11-2003 (China) toegevoegd met commentaar
16 november 2003: model appèl Chinese AMA bijgewerkt, enkele foto's Benjamin toegevoegd
12 november 2003: lijst procedures bij het Europees Hof bijgewerkt, ABRS uitspraak Chinese AMA toegevoegd
7 november 2003: twee oudere uitspraken China (Haarlem en Almelo) toegevoegd, ivm illegale kinderen
6 november 2003: uitspraak ABRS (tweede van 31 oktober, China) toevoegd met commentaar
4 november 2003: uitspraak ABRS 31-10-2003 (China) inzake de MK Haarlem toegevoegd met commentaar
3 november 2003: nadere informatie aangaande ABRS 18-9-2003 (China) toegevoegd
deze pagina (new) herschreven
28 oktober 2003: toewijzende uitspraak Rb Zwolle inzake Irak vvtv versus 29 lid 1 sub d toegevoegd
sitemap toegevoegd, teneinde sneller iets binnen de site te kunnen vinden
27 oktober 2003: uitspraak Rb Utrecht d.d. 6-6-2003 inzake Chinese AMA toegevoegd
enkele modellen toegevoegd, o.a. voor appelschrift Chinese AMA
26 oktober 2003: afwijzende uitspraak EHRM inzake Angola toegevoegd in lijst internationale uitspraken
nadere informatie aangaande ABRS 4-7-2003 (China) toegevoegd
foto's diverse reizen naar China toegevoegd en aangepast
24 oktober 2003: uitspraak Rb Dordrecht d.d. 29-7-2003 inzake Chinese AMA toegevoegd
22 oktober 2003: diverse uitsprake inzake Chinese AMA's ingevoerd, inclusief ABRS 4-7-2003
19 oktober 2003: statistieken pagina toegevoegd
10 oktober 2003: reactie IND naar MK Rotterdam op vragen Rb
9 oktober 2003: vragen MK Rotterdam aan IND inzake Chinese AMA's
3 oktober 2003: krantenartikel over dood van naar Spanje uitgezette asielzoeker
26 september 2003: afwijzende uitspraak EHRM inzake Irak toegevoegd in lijst internationale uitspraken
22 september 2003: diverse reizen naar China toegevoegd
17 september 2003: aanpassing lijst van asieladvocaten en -juristen in Nederland