Tiantan Gate Beijing Florence Kerkraam  
laatst gewijzigd op 6 sep 2007
  || HOME ||
   
 

Introductie

Jaren geleden al besloot ik om nadere informatie op internet beschikbaar te stellen. Eerst was dat om nader contact met de familie te zoeken en hen van mijn levenswandel op de hoogte te houden, later werd dat ook voor werk, collega's, en vakbroeders die met dezelfde materie geconfronteerd werden.

In 1999 inventariseerde ik de in Nederland werkzame asieladvocaten en -juristen, aangezien er daarvan nergens een up to date lijst te vinden was. Die lijst is nog steeds terug te vinden op de website en wordt nog steeds periodiek onderhouden.

Kort daarna, mede door allerlei wijzigingen in de vreemdelingenwet en het te voeren beleid, hield ik ook kleine onderzoekjes om wat tegengewicht te bieden tegen die ongebreidelde beleidsdrang. De indruk dat men daar boven weinig van de werkvloer af wist, werd versterkt doordat uit enquêtes een heel ander beeld van de realiteit naar boven kwam, dan in dat beleid werd vooropgesteld.

Door het telkenmale ook weer beschikbaar stellen van die verzamelde informatie ontstond er ook een soort band tussen de betrokken partijen, hetgeen weer een positieve bijdrage had voor de onderlinge samenwerking. Uiteraard zijn er website zoals vluchtweb en migratieweb die veel meer relevante informatie bevatten op het algemene gebied van vreemdelingenrecht, maar enkele specifieke aspecten komen daar toch iets minder aan bod en wat meer is, deze websites zijn niet toegankelijk voor niet-leden.

Intussen gaat het leven door en heb ik mijzelf vooral in China gespecialiseerd, met als resultaat diverse onderzoeken en tegenberichten, naar aanleiding van de vertekende beeldvorming die de algemene ambtsberichten over China geven en de vaak onvolledige en zelfs ronduit onjuiste resultaten in de individuele ambtsberichten. Daarvan zijn er thans op deze website enkele nader gedocumenteerd. Intussen kan ons kantoor onderzoek doen in nagenoeg heel China, naar het eender wat, en wij kunnen een onderbouwde verklaring geven voor het bereikte onderzoeksresultaat.

In 2005 bleek dat mijn ambitie onvoldoende ruimte kreeg bij het advocatenkantoor waar ik overigens met veel plezier heb gewerkt. Op 1 september 2005 opende ik mijn eigen kantoor "Collet International Lawyers & Associates" te Rotterdam (www.colletinternational.com). Dit heeft een nieuwe wending gegeven in mijn leven en alles wat eromheen hangt.

Deze vernieuwde website moet daar nu een beter beeld van geven.

Michel Collet