www.collet.nu

 

Beste bezoeker, welkom op deze website!

Inmiddels is het nieuwe kantoor in Rotterdam geopend en actief. Na wat opstartproblemen met de internetverbinding lijkt alles nu te gaan draaien. Het adres is:

Collet International Lawyers & Associates BV
Mathenesserlaan 195
3014 HB  Rotterdam

tel. 010 - 2707 909
fax 010 - 2707 900
email: info@colletinternational.com

Op www.colletinternational.com komt meer informatie, maar vooralsnog volsta ik met deze mededeling. Er is nog veel te doen om alles op tijd klaar te krijgen. Een routebeschrijving is hier te downloaden (197 Kb, pdf)

Als gevolg van de opening van het nieuwe kantoor zal ik ook de website anders gaan indelen. De belangrijkste bestanden blijven wel op hun adres staan, dus als er een link mee is, zal die niet verloren gaan, maar de website zelf, de wijze waarop U door de informatie wordt geloodst, zal veranderen. 

De meest geraadpleegde pagina's zijn:
www.collet.nu/china.htm (allerhande informatie over China, i.h.b. voor het vreemdelingenrecht)
www.collet.nu/lijsten/asiellijst.htm (lijst met in Nederland actieve vreemdelingrechtelijke advocaten)
www.collet.nu/informatie.htm (algemene praktijkinformatie)

Via de pagina NEW kunt U zien wat de laatste wijzigingen zijn en wanneer bepaalde informatie is ingebracht.

Omdat er steeds meer vraag naar is, kan aan zij die dat willen ook onderzoek in China worden gedaan. Enerzijds om alsnog met papieren te komen om de eigen identiteit aan te tonen, vooral van belang in het kader van gezinsleven, anderzijds om aan te tonen dat men niet gelogen heeft, door bijvoorbeeld een contra-expertise te doen. Het verrichten van een dergelijk onderzoek kan middels het invullen van wat formulieren en het toezenden van informatie. Onder de knop formulieren is het China Information Form opgenomen. Dat dient zowel in het pin yin als in Chinese karakters te worden ingevuld en wel zo volledig mogelijk. Lees voor meer informatie de tekst onder formulieren.

China trekt verder steeds meer mensen. Ook ondergetekende, waardoor nu een grote hoeveelheid aan kennis en informatie is verzameld die in de rechtspraktijk goed van pas komt. Allerhande juridische kwesties aangaande China kunnen door mij nu worden opgelost. Aarzel niet om daarover met mij vrijblijvend van gedachten te wisselen (advocaat@collet.nu).

Met vriendelijke groet,

Michel Collet

 

(laatste update van deze pagina: 17 oktober 2005)