Bijstand - Advocaat Collet

advocaat@collet.nu
Collet Law
Advocaat Collet
KvKnr. 92911986
cirkel logo
Ga naar de inhoud
Menu_particulieren
Soms krijg je je hele leven nooit iets te maken met het recht, althans heb je geen problemen.
Sommige mensen zien nooit een rechtbank aan de binnenzijde, al zou je gewoon voor de lol eens een keertje een rolzitting bij de kantonrechter moeten bijwonen om te weten wat er allemaal misgaat in deze wereld.

Fijn als je behoort tot die categorie mensen die nooit problemen krijgen. Vervelend als je toch in rechte betrokken wordt, als je ineens een dagvaarding op de mat krijgt, of een boete, of een negatieve beslissing. Of als je ontslagen wordt, geen uitkering krijgt, je geld niet terug krijgt bij een miskoop, de geleverde goederen of dienst uitermate slecht zijn, ook dan is het vervelend en wil je toch weten wat je rechten zijn en hoe je die kunt krijgen.

Naar de rechter! Nou nee, dat is niet meteen de eerste stap. Normaal probeer je eerst de zaak te regelen, onderhandelen, praten, argumenteren en als dat allemaal niet lukt, kan je in veel gevallen de rechter vragen om een oordeel te geven, wie nou gelijk heeft. Er zijn ook zaken die alleen via een rechter kunnen, zoals een adoptie, of een scheiding, maar ook daar kan (en moet) al veel van te voren geregeld worden.

In bestuursrechtelijke zaken kan je zonder advocaat procederen, bij de kantonrechter kan je zonder advocaat procederen, maar het voeren van die procedures vergt een goed naleven van de termijnen en de juiste formaliteiten. Een advocaat kan je dan ook goed bijstaan in al die procedures, rechtstreeks, als gemachtigde, maar ook achter de schermen. Bij zaken waar verplichte procesvertegenwoordiging voorgeschreven is, bij de meeste rechtbank zaken en het hoger beroep daarvan, is een advocaat gewoon een noodzaak om je recht te kunnen behalen.

Procedures kosten geld. Enerzijds zijn er de kosten, zoals griffierecht die nog best kunnen oplopen, en deurwaarderskosten, anderzijds zijn er de kosten voor het honorarium van de advocaat. En als je een zaak verliest, krijg je ook nog eens te maken met de proceskostenveroordeling die meestal nog steeds niet de feitelijke kosten dekken, maar al wel flink hoger zijn dan vroeger.

Om als advocaat die kosten binnen de perken te houden is het van belang aan het begin daarover goede afspraken te maken. Naast het standaard werken met een uurtarief, is het mogelijk om ook een zaakstarief af te spreken, een vast bedrag voor het voeren van de procedure.

Created with WebSite X5
februari 2024
Terug naar de inhoud