Bezwaar_en_beroep - Advocaat Collet

advocaat@collet.nu
Collet Law
Advocaat Collet
KvKnr. 92911986
cirkel logo
Ga naar de inhoud
Menu_MKB
En dan heb je alles geregeld, je vergunningen zijn in orde, dacht je, en je bent lekker je ding aan het doen, en dan ineens is er controle en blijkt dat er toch een aantal zaken niet is gegaan zoals het hoort.

Dan komt er bestuurlijke handhaving, worden er boetes opgelegd en/of andere maatregelen genomen. Nog los van dat dit alles niet leuk is, kan dat ook heel vervelend zijn voor je bedrijfsvoering. Sommige boetes zijn draconisch en betekenen voor menigeen het einde van het bedrijf.

Nog los van de vraag of je nu wel/niet iets fout hebt gedaan, is er de vraag of de maatregel het doel wel dient. In het bestuursrecht is er nog steeds sprake van een redelijke belangenafweging, dient die afweging goed te worden gemotiveerd en het onderzoek dat eraan voorafgegaan is, dient zorgvuldig te zijn geschied. Daar schort het nog wel eens aan, al is het maar omdat wegens tijdsdruk er vaak te weinig tijd en moeite wordt genomen om zich te verdiepen in de kwestie en alle aspecten van het individuele geval.

Daarom loont het vaak de moeite om wel degelijk bezwaar en beroep in te stellen. is het niet om geheel gelijk te krijgen, dan wel om de maatregel af te zwakken en in ieder geval de kans (en tijd) te krijgen tegemoet te komen aan de wettelijke eisen.

Van belang is het dan wel er in een vroeg stadium bij te zijn. Reeds bij het eerste onderzoek dient alle relevante informatie te worden verstrekt. Bij het bekendmaken dat er een beslissing gaat komen, het voornemen, dient alles gedaan te worden om een goede zienswijze uit te brengen. Als die bestuursrechtelijke trein te keren is, dan is dat wel in deze fase.

Ook in bezwaar kan men nog nieuwe informatie, feiten en argumenten, inbrengen om bij de verplichte algehele heroverweging tot een ander oordeel te komen, maar eenmaal er een beslissing op bezwaar is genomen, kan er enkel nog gekeken worden of de procedure zorgvuldig is verlopen. Alleen bij hoge uitzondering kunnen nieuwe feiten later nog een rol spelen.

Dan zeg je, als het toch zo moeilijk is om je gelijk te behalen, waarom dan al die moeite doen? Omdat je in beroep bij een rechter komt die niet naar het ambtelijke/politieke belang kijkt, maar naar het recht. Alleen die rechter is gebonden aan al hetgeen in die eerdere fase is ingebracht en dus bekend was bij het bestuur toen zij die beslissing namen. De kunst is om in die voorbereidende fase zoveel in te brengen dat je later bij de rechter in beroep een kans van slagen hebt.

Uiteraard kan je ook in beroep en hoger beroep worden bijgestaan door een advocaat, maar het verschil wordt vooral daarvoor gemaakt, bij het uitbrengen van de zienswijze en het voeren van het bezwaar.
Created with WebSite X5
februari 2024
Terug naar de inhoud